God is Overal en Nergens – cursus mystiek

Kun jij je God voorstellen als hartstochtelijke Geliefde, of eerder als de grote Afwezige? Zou je hem kunnen vinden in een schilderij, in een zwoele zomernacht of in een concentratiekamp?

Zinnig Noord organiseert dit najaar een cursus mystiek, voor iedereen die gefascineerd is door religie of spiritualiteit, maar weinig heeft met dogma’s en instituties. De mystiek biedt een bijzondere weg van verdieping, waarin eigen ervaring en geestelijke groei een belangrijke plek innemen, net als religieuze tolerantie en sociale betrokkenheid. De Waarheid blijft in het midden, waar zij hoort.

In vijf bijeenkomsten verkennen we de gedachten- en belevingswereld van mystieke denkers, dichters en dromers uit verschillende stromingen, telkens bijgestaan door een gastspreker, muzikant of dichter. Kom lezen, luisteren, praten en peinzen in Over het Water, de mooiste boekhandel van Noord.

We lezen bijvoorbeeld uit het dagboek van Etty Hillesum, een moderne Nederlandse mystica die omkwam in Auschwitz. We luisteren naar gedichten van de extatische Rumi, een soefi-dichter uit de 13e eeuw. We bespreken de ideeën van christelijke en boeddhistische wijzen, van Franciscus tot Thich Nath Hanh of Thomas Merton.

Donderdagavonden 20:00, Van der Pekstraat 59  
Data: 27 okt, 3 en 17 nov, 1 en 15 dec.
Kosten: € 50,- (€35 voor minima)
Meld je aan via

Tags: zinnig noord, zingeving, spiritualiteit, mystiek, rumi, etty hillesum, religie, boekhandel over het water